Aanmelden bouvier
 
Algemeen.

Door middel van onderstaande aanmeldingsformulieren kunt u uw bouvier aanmelden voor herplaatsing.

Wilt u liever voordat u zich aanmeldt eerst persoonlijk contact?

Dat kan: stuur dan een email naar info@bouviersupporters.nl met vermelding van uw naam,
telefoonnummer en eventuele vragen of stuur een whatsapp. ( zie onder)
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden

U kunt ook telefonisch of via whatsapp contact opnemen met:

Marian op 06 45912158 ( 1e aanspreekpunt)
Paulien op 06 17367039
Natasja op 06 83222881

Coördinator Jantina 06 82001851

Wij gaan er van uit dat u uw formulier naar waarheid invult.

Aanmelden van uw bouvier voor herplaatsing.


Het formulier om uw bouvier aan te melden vindt u Hier [link naar formulier. ]

Hier vindt u het formulier tevens als Word Document.  [Zie onderstaande toelichting.]

Opmerking:

Als u een hond wilt herplaatsen, zijn er een aantal zaken belangrijk

Dit geldt voor elke hondeneigenaar, ook van Nederlandse honden.

• Zorg dat u een Europees paspoort hebt van de hond

• Dat het chipnummer in het paspoort vermeld staat

• Dat u de hond geregistreerd heeft in een databank van chipregistratie. EN meldt bij de verhuizing de hond af zodat de nieuwe eigenaar de hond op zijn of haar naam en adres kan overschrijven.

Is één van deze zaken niet in orde, dan kunt u de hond niet herplaatsen via Stichting Bouviersupporters.

Wij gaan er van uit, dat degene die de bouvier[s] aanmeldt de eigenaar is.           
Meldt u de bouvier[s] aan namens iemand anders, stuur ons dan tevens een email via info@bouviersupporters.nl met vermelding van de reden, de naam en de contactgegevens van de eigenaar.

Na ontvangst van uw formulier informeren wij de naar onze mening geschikte kandidaten op onze wachtlijst en plaatsen uw bouvier tevens op onze website als beschikbaar voor herplaatsing. Wanneer zich volgens ons geschikte kandidaten voor uw bouvier melden dan nemen wij direct contact met u op. Het is vanzelfsprekend aan u welke kandidaten u het meest geschikt vindt voor uw bouvier. Wij staan u alleen bij in de bemiddeling.


Privacy Statement.

De door derden aan onze stichting verschafte persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en dergelijke zijn uitsluitend toegankelijk voor de stichting.
Deze gegevens zullen slechts aan derden ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor zij aan de stichting zijn verstrekt en na verkregen toestemming van de betrokkene. Een en ander leidt slechts uitzondering in geval van een daartoe strekkende wettelijke verplichting.


Disclaimer
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2023