Aanmelden als zoekende
 
Algemeen.

Allereerst wat fijn dat u zich aanmeldt als zoekende naar een bouvier die om welke reden dan ook aangeboden wordt voor herplaatsing.

Graag willen wij u helpen om de bouvier te vinden die past binnen het gezin of bij uzelf.
Door middel van onderstaande aanmeldingsformulieren kunt u zich aanmelden voor het adopteren van een herplaatsbouvier.

Wilt u liever voordat u zich aanmeld eerst persoonlijk contact?
Dat kan: stuur dan een email naar info@bouviersupporters.nl met vermelding van uw naam,
(bij voorkeur vast) telefoonnummer en eventuele vragen.
Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op, of beantwoorden uw vragen per email.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met:

Jantina op 06 82001851
Marian (dinsdag t/m vrijdag pas nà 16.00 uur ) op 0049 2822 977956.
Paulien op 06 17367039
De dames spreken Nederlands, Duits en Engels.

Wij gaan er van uit dat u uw formulier naar waarheid invult.Aanmelden voor het adopteren van een herplaatsbouvier.

Het formulier om zich aan te melden vindt u
Hier [link naar formulier. ]

Hier
vindt u tevens het formulier als Word Document. [Zie onderstaande toelichting]

Na aanmelding wordt u bij ons op de wachtlijst opgenomen. Wordt er een bouvier voor herplaatsing aangemeld waarvan wij denken, dat die goed bij u en uw situatie past, dan nemen wij direct contact met u op. Het is dus niet zo dat de eerste op de wachtlijst ook als eerste aan de beurt is. Wij kijken altijd, in goed overleg met de baasjes, naar het meest geschikte adres.Formulier als Word Document.
Kies voor opslaan en niet voor openen. Open daarna het document in Word, of sla het formulier eerst op. Vul dan het formulier in en kies weer voor opslaan.
Open Uw email- programma, kies voor nieuwe mail en stuur het formulier als bijlage mee naar info@bouviersupporters.n
l.Privacy Statement.

De door derden aan onze stichting verschafte persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en dergelijke zijn uitsluitend toegankelijk voor de stichting.
Deze gegevens zullen slechts aan derden ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor zij aan de stichting zijn verstrekt en na verkregen toestemming van de betrokkene. Een en ander leidt slechts uitzondering in geval van een daartoe strekkende wettelijke verplichting.Disclaimer

Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2018