Uw hond aanmelden
Voorwaarden van toepassing op onze bemiddeling bij het herplaatsen van uw hond(en)

De informatie die u opgeeft voor het herplaatsen berust op waarheid.

De informatie en de van u ontvangen foto van de hond horen bij elkaar.

U bent eigenaar van de hond.

Kennelnamen en/of personen waar de hond vandaan komt worden om privacy redenen niet op de site vermeld.

Als u een hond wilt herplaatsen, zijn er een aantal zaken belangrijk:

Zorg dat u een Europees paspoort hebt van de hond
Dat het chipnummer in het paspoort vermeld staat
Dat u de hond geregistreerd heeft in een databank van chipregistratie. EN meldt bij de verhuizing de hond af zodat de nieuwe eigenaar de hond op zijn of haar naam en adres kan overschrijven.

Is één van deze zaken niet in orde, dan kunt u de hond niet herplaatsen via Stichting Bouviersupporters.

Stichting Bouviersupporters hecht veel waarde aan uw privacy. Op de website wordt dan ook alleen maar informatie gegeven over de hond zelf. Uw eigen contactgegevens staan niet op de website. Het eerste contact met geďnteresseerden verloopt via ons. Pas wanneer u ons toestemming geeft zullen wij uw contactgegevens doorgeven aan de geďnteresseerden.

Geld speelt een ondergeschikte rol omdat voor u het belangrijkste is om een nieuw baasje te vinden bij wie uw hond een nieuwe kans krijgt. Omdat wij geen verkoopsite zijn mag de gevraagde vergoeding niet hoger dan 250 euro zijn. ( de gemiddelde vergoeding wat een asiel vraagt). Het merendeel van de Bouviers worden dan ook met gesloten beurs overgedragen aan de nieuwe baas. Het is namelijk het belangrijkste dat de Bouvier een goed nieuw huis krijgt. De meeste mensen die zich bij ons aanmelden dien dit om een volwassen Bouvier een tweede kans te geven.


Ter bevordering van een vlotte herplaatsing dient u hier een foto van uw hond toe te voegen. Mocht het verzenden van de foto's via dit formulier niet lukken dan kunt u de foto[s] naar ons mailen o.v.v de naam van de hond.

Op het formulier vragen wij uitgebreid naar het gedrag van uw hond. Hoe beter u een omschrijving geeft van de hond, hoe beter wij een inschatting kunnen maken van hem/haar. Daarnaast geeft het voor de mensen die eventueel interesse hebben in de hond ook een vertrouwelijker gevoel als u een zeer uitgebreide omschrijving hebt gegeven en
zijn kunnen dan beter inschatten of zij de hond kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.

Onderaan het formulier kunt u foto's van de hond uploaden. Wanneer u een trage internet verbinding hebt kan dit problemen opleveren bij het verzenden van het formulier. Zorg dan ook voor een goede internet verbinding wanneer u het formulier invult.

Zodra de hond is herplaatst dient u ons daarvan op de hoogte te brengen, zodat wij uw hond van onze website kunnen verwijderen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook van de herplaatsing. U bent namelijk degene die beslist bij wie u uw hond herplaatst en die met het nieuwe baasje een overeenkomst aangaat.

Onze bemiddeling is kostenvrij, maar na een geslaagde herplaatsing wordt een vrijwillige donatie als bijdrage om onze werkzaamheden ook in de toekomst te kunnen voortzetten, zeer op prijs gesteld.

Met het verzenden van het formulier gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.
De gegevens die u ons verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens deze kunt u lezen in onze privacy verklaring.
Alle persoonlijke informatie die wordt gevraagd op het aanmeldformulier komen niet op de site te staan.
Contactgegevens huidige eigenaar
Aanhef
Voorletter(s)
Achternaam
Adres + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Provincie
Vast telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Bent u via uw mobiele nummer ook te bereiken met WhatsApp?
E-mailadres*
*LET OP ! Als er geen e-mailadres is ingevuld wordt dit formulier NIET verzonden!
Informatie over de hond (1 dier per formulier)
Naam van de hond
Geboortedatum
Geslacht
Naam fokker / kennel
Chipnummer
Staat de hond ergens geregistreerd?
Indien ja, waar? (bv bij de NDG)
Eu-Paspoort met chipnummer erin is aanwezig
Schofthoogte
Gecastreerd / Gesteriliseerd:
Leeft de hond binnen of buiten?
Krijgt de hond de jaarlijkse entingen?
Is de hond Rabies geent?
Wordt de hond ontwormd?
Zijn er HD of ED foto’s gemaakt?
Zoja, wat was de uitslag?
Heeft de hond lichamelijke afwijkingen?
Zijn er chronische aandoeningen (bv oog/ huid /oor /orgaanproblemen)
Krijgt de hond speciaal voer? Zoja, wat voor voer en waarom?
Krijgt de hond momenteel medicijnen?
Zoja, welke en wat zijn de kosten hiervan?

Bent u bereid het "medisch dossier" van uw hond op te vragen bij uw dierenarts en dat over te dragen aan de nieuwe eigenaar?
Indien het een teef betreft heeft zij pups gehad?
Zo ja, hoeveel nesten
Indien het een reu betreft heeft hij wel eens gedekt?
Kan met honden:
Kan met katten:
Kan met andere dieren:
Kan met kinderen:
Kan alleen thuis zijn:
Kan mee in de auto:
Gedrag aan de lijn:
Kan loslopen
Kan in een flat:
Zindelijk:
Waaks:
Kent basiscommando’s:
Eventuele toelichting
Omschrijving van het gedrag in huis:
Omschrijving van het gedrag buiten huis:
Omschrijving van het gedrag aan de lijn:
Omschrijving van het gedrag tijdens het los lopen:
Hoe reageert de hond (buiten) op andere honden?:
Hoe reageert de hond (buiten) op katten?:
Hoe reageert de hond (buiten) op vogels?:
Hoe reageert de hond (buiten) op andere dieren?:
Omschrijving van het gedrag naar bekende/onbekende kinderen
Omschrijving van het gedrag naar
bekende/ onbekende mensen:
Omschrijving van het gedrag wanneer de hond alleen gelaten wordt:
Omschrijving van het gedrag in de auto:
Omschrijving van het gedrag bij de dierenarts:
Omschrijving van het gedrag bij de trimmer:
Wat vindt de hond leuk om te doen:
Waar heeft de hond moeite mee/ angst voor:
Geef een zo goed mogelijke omschrijving van het karakter van uw Bouvier voor op de website:
Heeft u zelf nog een aanvulling op het gedrag van de hond dat wij moeten weten?
Extra informatie
Zijn er bijt incidenten geweest?
Is er ooit een gedragsdeskundige of gedragstherapeut geraadpleegd?
Wat was hier de reden van?
Wat was het oordeel?
Bent u de eerste eigenaar:
Zo niet, wat is de reden dat de vorige eigenaar afstand moest doen:
Komt de hond uit een asiel? Zo ja, welk asiel?
Wat is de reden dat u afstand moet doen van uw hond:
De reden van herplaatsing mag vermeld worden op de site:
Waar moeten de nieuwe eigenaren aan voldoen. Wat voor baas zoekt u voor uw bouvier? Wat zou u graag zien bij de nieuwe bazen / het nieuwe thuis?:
Is het bij de fokker bekend dat de hond herplaatst moet worden?Bent u voornemens om de fokker in te lichten of stelt u het op prijs dat wij dat voor u doen!
Heeft u er bezwaar tegen als uw hond naar het buitenland herplaatst wordt? ( wij werken veel samen met collega's uit duitsland en belgië)
Wij gaan er vanuit dat voor u een goed nieuw thuis het belangrijkste is. Mocht u om bepaalde redenen toch een vergoeding willen hebben dan is de grens  250 euro.Wordt er een vergoeding voor de bouvier gevraagd, zo ja, hoeveel?
Wat is uw motivatie voor deze vergoeding?:
Extra informatie over uw huidige situatie
Type woning, met of zonder tuin
Heeft u andere dieren?:
Hoeveel uren is de hond momenteel gemiddeld alleen per dag:
Welke activiteiten doet u momenteel met de hond en hoe vaak:
Staat de hond nog ergens anders ter herplaatsing op internet vermeld?Zo ja, waar?
Heeft u er bezwaar tegen wanneer iemand die verbonden is aan onze Stichting persoonlijk bij u langs komt ?
Wilt u aan ons doorgeven als uw  hond via een andere weg herplaatst is?:
Een filmpje zegt vaak nog meer dan een foto. Heeft u de mogelijkheid om ons een filmpje van de hond toe te zenden?
Afbeelding 1 toevoegen
Afbeelding 2 toevoegen
Afbeelding 3 toevoegen
Stamboom
Mocht het niet lukken om de foto's via dit formulier te verzenden dan kunt u deze ook naar ons mailen o.v.v de naam van de hond naar info@bouviersupporters.nl of versturen via Whatsapp
De foto's mogen niet te groot zijn. Maximaal 2MB.
Heeft u er bezwaar tegen dat wij u op zondag bellen?
Tot hoelaat mogen wij u in de avond uren bellen?
Ik heb de privacy verklaring van Stichting Bouviersupporters gelezen en ga hiermee akkoord.
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2023