Hond en kinderen
 
 
Bron: hondenbescherming

Kinderen en honden kunnen elkaars beste vrienden zijn. En inmiddels zijn er ook wetenschappelijke studies die laten zien dat het hebben van en zorgen voor een huisdier heel goed is voor de ontwikkeling van een kind.
Maar……….. kinderen zijn ook vaak slachtoffer van hondenbeten. Kinderen zijn vaak zo dol op honden dat ze precies de dingen doen die de hond niet prettig vindt: plotseling aaien, aan zijn nek hangen, aan zijn staart trekken. Met een paar goede regels voor een goede omgang tussen hond en kind kunnen ze heel veel plezier aan elkaar beleven.


1 Zorg dat de hond het kind leuk vindt
Als u de hond aandacht of iets lekkers geeft zal hij een positief verband leggen tussen  kind  en  leuk .
U kunt bijvoorbeeld elke keer iets lekkers geven als u gaat voeden of verschonen of de hond meenemen als u met de kinderwagen gaat wandelen.2 Leer het kind om de hond te respecteren
Honden leven al jarenlang samen met mensen, maar hun gedrag wordt voor een deel bepaald door oerinstincten. Eten en een veilige ligplaats zijn zó belangrijk, dat een hond alles op alles zal zetten om deze te krijgen en te behouden.
Kinderen hebben hier geen benul van en steken zo hun hoofd in de voerbak om  mee te eten  of kruipen in zijn mand om hem welterusten te
wensen. Zorg ervoor dat de hond met rust gelaten wordt als hij aan het eten is of in zijn mand ligt.

                         

3 Laat een kind de hond niet uitdagen of commanderen
Een jong kind is zowel fysiek als psychisch nog niet in staat om de baas te zijn over een hond. Uitdagende spelletjes kunnen snel leiden tot miscommunicatie
met alle nare gevolgen van dien. U kunt uw kinderen wel met de hond laten spelen
door bijvoorbeeld een zoekspelletje, waarbij het kind een brokje mag verstoppen dat de hond mag zoeken. Beiden vinden het geweldig: voor de hond is het niet bedreigend, voor het kind blijft de situatie veilig en hierdoor krijgen ze een betere band. Maar zorg dat contact tussen kind en hond altijd plaatsvindt onder supervisie van een volwassene.
Kinderen en honden kunnen elkaars beste vrienden zijn. En inmiddels zijn er ook wetenschappelijke studies die laten zien dat het hebben van en zorgen voor een huisdier heel goed is voor de ontwikkeling van een kind. Maar... kinderen zijn ook vaak het slachtoffer van hondenbeten. Kinderen zijn vaak zo dol op honden dat ze precies de dingen doen die een hond niet echt prettig vindt: plotseling aaien, om zijn nek hangen of aan zijn staart trekken. Met een paar regels voor een goede omgang tussen hond en kind kunnen ze toch veel plezier aan elkaar beleven.
Kinderen en honden kunnen beste vrienden zijn.Niet doen


·Rondspringen en met de armen zwaaien.
·Zich bemoeien met de hond als die aan het eten is.
·Naar de hond toe kruipen.
·Om de hals van de hond hangen.

Wel doen

·Kalm langslopen.
·De hond met rust laten als hij eet.
·De hond naar het kind toe laten komen om iets leuks te gaan doen.
·Rustig aaien.

Samen spelen is dubbele pret.Niet doen

·Een kind een vreemde hond zomaar laten aaien.
·Een kind bang maken voor honden.
·Het kind laten gillen of wegrennen als er een hond aankomt (hoe harder het gilt of rent, hoe meer het de aandacht van de hond zal trekken).
·Het kind met zijn handjes naar de hond laten slaan, of de handjes in de lucht laten steken

.
Wel doen

·Leer uw kind drie regels voor het aaien van honden:
1 Eerst aan je moeder of vader vragen (en als die er niet is: niet aaien!);
2 En dan aan de baas van de hond vragen (en als die er niet is: niet aaien!);
3 Als je van allebei mag aaien, moet je het aan de hond vragen: steek voorzichtig je hand uit en kijk of de hond naar je toekomt. Doet de hond dat niet dan heeft hij er geen zin in en moet je hem met rust laten. Komt de hond naar je uitgestoken hand toe, kriebel hem dan rustig onder zijn kin. Aai hem niet over zijn kop, de meeste honden vinden dat helemaal niet leuk.
·Leer een kind om te gaan met honden.
·Leer een (bang) kind rustig stil te staan als er een hond aankomt, en de andere kant op te kijken.
·Leer een kind om de handjes in de zak of op de rug te houden. (de meeste honden weten dat er in handen vaak iets lekkers zit, en zullen dus juist daar op af gaan. Bij handjes op de rug zal een hond er misschien even aan ruiken, maar al snel zijn interesse verliezen).

Hieronder nog even in het kort omgangsregels voor de omgang tussen hond en kind:
1.Laat kinderen nooit met honden alleen.
2.Laat een kind de hond nooit recht in de ogen kijken.
3.Leer kinderen om eerst toestemming te vragen voor ze een hond aaien.
4.Laat een kind de hond niet over zijn kop of rug aaien, maar op de borst, aan de         zijkant van de hals of onder de kin.
5.Leer kinderen om niet te rennen waar de hond bij is.
6.Kinderen mogen een hond geen commando s geven.
7.Laat kinderen geen trek- of stoeispelletjes met de hond spelen.
8.Voorkom dat een kind de hond plaagt of (al dan niet per ongeluk) pijn doet (bijvoorbeeld aan de haren, oren of staart trekken).

9.Sta de hond niet toe tegen kinderen op te springen.
10.Leer een hond om niet achter kinderen aan te rennen.

Extra omgangsregels voor hond en kind in 1 gezin:

1.De etensbak, waterbak, speeltjes en mand zijn alleen van de hond. Het kind mag hier niet aankomen en mag niet in de mand van de hond gaan zitten.
2.Stoor nooit een etende of slapende hond.
3.Laat de hond niet op de bank.
4.Leer de hond dat hij niet mag bedelen als het kind iets te eten heeft.
5.Zorg ervoor dat het kind bij het knuffelen niet op of onder de hond gaat liggen.
6.Laat het kind niet op de grond liggend spelen als de hond erbij is.
7.Straf het kind niet waar de hond bij is en andersom.
8.Het kind mag de hond niet uitlaten (maar natuurlijk wel meelopen met een volwassene die de hond uitlaat).
9.Pas op als uw kind wil stoeien met vriendjes. De hond kan denken dat het kind, zijn roedelgenoot, bedreigd wordt en het kind willen verdedigen.
10.Leer het kind om de ouders erbij te roepen als de hond iets doet wat het kind niet leuk vindt.


Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2022