Vrienden van Stichting Bouviersupporters
Bij een donatie van  € 30,- of meer wordt u automatisch
“Vriend van de Stichting Bouviersupporters”.
U ontvangt van ons een op naam gesteld pasje thuisgestuurd.
Uw donatie kan, omdat wij een ANBI- instelling zijn,
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn.

Wat doet de Stichting Bouviersupporters met uw donatie en die van anderen?

Uiteraard worden er de activiteiten mee bekostigd die rechtstreeks verband houden met het bemiddelen van herplaatsbouviers. Denk hierbij aan reiskosten voor een voor- of nacontrole, begeleiding van een herplaatsing of eventueel een bezoek van een gedragsdeskundige.

Soms zijn de gevallen zo schrijnend of urgent dat we honden moeten onderbrengen in een Noodopvang of pension, zoals Neo, Oskar, Itam, Balou, Jupp en Atos. Dit zijn “projecten” waar veel kosten mee gemoeid zijn. Hiermee proberen wij een bijdrage te leveren aan de rehabilitatie van Bouviers met een probleemgedrag.

Ook worden de donaties gebruikt om bijvoorbeeld de kosten voor de websites, telefoon, bank of kantoorartikelen te betalen.

Wij proberen onze evenementen zoals wandelingen, workshops en boevenklassen kostendekkend te houden.

Wilt u ook “Vriend van de Stichting Bouviersupporters” worden? Meldt u dan aan via het aanmeldformulier of stuur ons een e-mail.

Na ontvangst van uw donatie van  € 30,- of meer op IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86 zullen wij u gedurende een jaar registreren als “Vriend”.
Vervolgens ontvangt u het op uw naam gestelde pasje. Ook ontvangt u van ons in uw mailbox het tweemaandelijkse Magazine, uitnodigingen voor evenementen en het financiële jaarverslag.


Ook kunt u de Stichting Bouviersupporters steunen door ideeën aan te dragen om op een ludieke, sportieve of originele manier fondsen te werven, door aan onze activiteiten deel te nemen en door bekendheid te geven aan onze werkzaamheden.
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2023